Nabór do służby

Poprawiono: wtorek, 12, grudzień 2017

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

1. KOMUNIKAT NR 1 - lista osób zakwilifikowanych do II etapu

2. KOMUNIKAT NR 2 - wyniki próby wydolnościowej

3. KOMUNIKAT NR 3 - wyniki z testu sprawności fizycznej

4. KOMUNIKAT NR 4 - wyniki po III etapie postępowania kwalifikacyjnego

5. KOMUNIKAT NR 5 - wyniki IV etapu

6. KOMUNIKAT NR 6 - wyniki V etapu

7. KOMUNIKAT NR 7 - wyniki VI etapu ( lista kandydatów skierowanych do RKL MSWiA w Olsztynie )

 

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB KADROWYCH W OBSADZIE JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby:  10 kandydatów

Przewidywana data przyjęcia do służby: do dnia 01 kwietnia 2018r. 

Stanowisko służbowe: STAŻYSTA w służbie przygotowawczej

Stanowisko służbowe etatowe: docelowo STARSZY RATOWNIK, STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA

Miejsce pełnienia służby: jednostki ratowniczo-gaśnicze podległe tut. komendzie w Elblągu i Pasłęku

Rozkład czasu służby: zmianowy (zmiany 24-godzinne)

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZEpobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 – zaświadczenie lekarskie - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenia – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – gratyfikacja punktowa - pobierz

 

 

Służba kandydacka w KM PSP w Elblągu:

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski:

- niekarany za przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej wykształcenie średnie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Rekrutację prowadzi Komisja ds. Rekrutacji powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Rekrutacja ma charakter jawny i jest przeprowadzana wieloetapowo, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21.12.2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pobierz rozporządzenie.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Wydziale Kadrowo-Organizacyjnym Komendy Miejskiej PSP w Elblągu lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 641 30 07

Szkoły pożarnicze:

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl

- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie: www.cspsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl

 

·      podciąganie się na drążku ( drążek na wysokości doskocznej ); wynik pozytywny to poprawne wykonanie 8 powtórzeń (podciągnięć)

·      bieg na dystansie 50 m;  wynik pozytywny to poprawne wykonanie ćwiczenia w czasie
nie dłuższym niż 7,70 sekundy

·      bieg na dystansie 1000 m;  wynik pozytywny to poprawne wykonanie ćwiczenia w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40  sekund

Odsłony: 22688