Nabór do służby

Poprawiono: wtorek, 06, marzec 2018

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

KOMUNIKAT NR 1 - zmiana terminów poszczególnych etapów postępowania

KOMUNIKAT NR 2 - lista osób, które zostały dopuszczone do II etapu postępowania

KOMUNIKAT NR 3 - wyniki próby wydolnościowej

KOMUNIKAT NR 4 - wyniki testu sprawności fizycznej

KOMUNIKAT NR 5 - lista osób, które zakwalifikowały się do IV etapu postępowania 

KOMUNIKAT NR 6 - wyniki IV, V, VI etapu postępowania 

 

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB KADROWYCH W OBSADZIE JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby:  7 kandydatów

Przewidywana data przyjęcia do służby: do dnia 01 kwietnia 2018r. 

Stanowisko służbowe: STAŻYSTA w służbie przygotowawczej

Stanowisko służbowe etatowe: docelowo STARSZY RATOWNIK, STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA

Miejsce pełnienia służby: jednostki ratowniczo-gaśnicze podległe tut. komendzie w Elblągu i Pasłęku

Rozkład czasu służby: zmianowy (zmiany 24-godzinne)

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZEpobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 – zaświadczenie lekarskie - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenia – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – gratyfikacja punktowa - pobierz

 

 

Służba kandydacka w KM PSP w Elblągu:

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski:

- niekarany za przestępstwa lub za przestępstwa skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej wykształcenie średnie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Rekrutację prowadzi Komisja ds. Rekrutacji powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu.

Rekrutacja ma charakter jawny i jest przeprowadzana wieloetapowo, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21.12.2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Pobierz rozporządzenie.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Wydziale Kadrowo-Organizacyjnym Komendy Miejskiej PSP w Elblągu lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 641 30 07

Szkoły pożarnicze:

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć na stronach internetowych tych szkół:

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl

- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie: www.cspsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: www.sapsp.pl

- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl

 

Odsłony: 32285