Informacje podstawowe ZEiRP RP

Czytaj więcej: Informacje podstawowe ZEiRP RP

Informacje z posiedzeń zarządu

1. W dniu 6 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Elblągu z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Zagadnienia organizacyjne i finansowe:

– zaakceptowano przyjęcie do koła jednego emeryta. Aktualny stan członków koła wynosi 65 osób, w tym 60 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających

- oceniono płatność składek członkowskich. Zdecydowana większość członków na bieżąco opłaca składki. W stosunku do osób, które zalegają z opłatami,  zostaną podjęte przewidziane statutem działania, zmierzające do  wyegzekwowania ich.

2. Rozliczenie wycieczek:

- z rozliczenia kosztów wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, na podstawie faktur i rachunków przedłożonych przez pilota wycieczki wynika, że jej koszt wyniósł 830,67 zł na osobę. Wobec powyższego wszyscy uczestnicy, którzy dokonali wpłaty zaliczek w kwocie 880 zł, uzyskali prawo do zwrotu nadpłaty  po 49,33zł na osobę. Wnioski na dopłatę do kosztów wycieczki z Funduszu Socjalnego, od osób które spełniają kryterium dochodowe, zostały przesłane do KWPSP w Olsztynie we wrześniu br.

- rozliczenia wycieczki na Hel dokonał pilot wycieczki z uwzględnieniem  uczestniczących w niej  emerytów wojskowych. Z informacji uzyskanych o pilota wynika, że wpłacone zaliczki zostały w pełni wykorzystane na pokrycie kosztów wycieczki.

3. Rozliczenie rocznego planu pracy zarządu, organizacja zebrania koła

- pozytywnie oceniono wykonanie zadań zawartych w planie. Do zrealizowania pozostała  organizacja zebrania sprawozdawczo-wyborczego i spotkania integracyjnego koła.

- wstępnie ustalono że zebranie wraz ze spotkaniem integracyjnym odbędzie się w dniu 14 grudnia br. Na kolejnym posiedzeniu zarządu, w dniu 4 grudnia br., zostaną ustalone szczegóły dotyczące przygotowania dokumentacyjnego zebrania i organizacji spotkania integracyjnego.

Czytaj więcej: Informacje z posiedzeń zarządu

Informacje z wydarzeń i imprez

1.Wycieczka na HEL

W dniu 8 września 2018 roku odbyła się wycieczka autokarowa na Hel dla emerytów i rencistów z Koła ZEiRP RP oraz Klubu emerytów i rencistów wojskowych w Elblągu. W wycieczce uczestniczyło m.in. 21  emerytów , rencistów pożarnictwa z Koła ZEiRP w Elblągu i członków ich rodzin.  Z Elbląga wyjechaliśmy o godzinie 6:45. Po prawie 3 godzinach, okrążając Zatokę Gdańską od strony południowo-zachodniej i północnej, dotarliśmy do miasteczka Hel na końcu półwyspu.  Mijając nadbrzeżne miejscowości -  dzięki barwnej relacji naszego pilota -  poznawaliśmy ich historię i walory turystyczne. Zwiedzanie  rozpoczęliśmy od Muzeum Obrony Wybrzeża - Stanowiska B2 (miejsca posadowienia największego działa na półwyspie ) oraz Wieży Obrony Wybrzeża. Przewodnik zapoznał nas z faktami historycznymi związanymi z budową stanowiska bojowego, parametrami i zasadami obsługi działa. Obejrzeliśmy podziemne schronienia przeznaczone dla obsługi działa, w których zgromadzono liczne egzemplarze uzbrojenia, odzieży, wyposażenia i innych pamiątek obrońców wybrzeża. Zapoznaliśmy się z przebiegiem bohaterskiej obrony Helu  podczas II wojny światowej, z zasługami i tragicznymi późniejszymi losami oficerów dowodzących obroną. Z  muzeum przeszliśmy  na koniec półwyspu  gdzie obejrzeliśmy Stanowiska  Baterii Laskowskiego, która broniła polskiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku. Zasługi Laskowskiego – dowódcy baterii - poznaliśmy zwiedzając wcześniej Muzeum Obrony Wybrzeża. Spacerując promenadą nadbrzeżną doszliśmy do Fokarium, gdzie podziwialiśmy wyczyny fok podczas ich karmienia. Po upływie czasu wolnego przeznaczonego na posiłek, zakupy pamiątek, podziwianie nadmorskich widoków i wypoczynek, wyruszyliśmy w drogę powrotną. Około godz. 20.30 szczęśliwie zakończyliśmy wycieczkę w Elblągu.

( zdjęcia w galerii )

Czytaj więcej: Informacje z wydarzeń i imprez

Więcej artykułów…